Tebrik (Öğr.Gör. Şehrinaz Gündüz)

TEBRİKMustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı öğretim elemanlarımızdan Öğr.Gör. Şehrinaz G...


Tebrik (Abdülkerim Alçı)

TEBRİK Üniversitemiz personellerinden Abdülkerim Alçı ile Süheyla Tahtalı hayatlarını birle...


Tebrik (Okt. Cevher Yüksel)

TEBRİK Üniversitemiz öğretim elemanlarından Okt. Cevher Yüksel ile Ayça Oral hayatlarını bi...


Tebrik (Arş.Gör. Bahattin Tanç)

TEBRİK Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültesi öğretim elemanlarından Arş.Gö...