Genel Öğrenci Akademik Kampüs

İskenderun Teknik Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Sınav İlanı

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Uyarınca Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınav Duyurusu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının web sayfasında yayınlanmıştır. (www.yok.gov.tr)

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlarda sınavlara başvurabilecektir.

Sınavlara başvuruda bulunan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 45. ve 68.maddelerindeki şartları taşıması gerekmektedir.

Başvuru tarihinin son günü itibari ile aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı kadrolardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunulan unvanlı kadro için birim ve derece belirtilmez.

Başvuruların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına kapalı zarf içindeki başvuru formu ile yapılması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 30.04.2018 dir. (Mesai bitimine kadar.)

Yazılı ve Sözlü Sınava ilişkin açıklamalar, Anadolu Üniversitesi ile tesis edilecek protokolden sonra yapılacaktır.


"Kapalı Zarf Örneği" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Unvan Değişikliği Başvuru Formu" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Unvan Değişikliği Dilekçe Örneği" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Görevde Yükselme Başvuru Formu" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Görevde Yükselme Dilekçe Örneği" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"2018 - YÖK Merkezi Yazılı Sınav Sistemi İskenderun Teknik Üniversitesi Görevde Yükselme Sınavı" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"2018 - YÖK Merkezi Yazılı Sınav Sistemi Iskenderun Teknik Üniversitesi Unvan Degisikligi Sınavı" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Görevde Yükselme Merkezi Yazılı Sınav Konu Başlıkları" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Merkezi Sınav Kurulu Kararı" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ