Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Tanıtım

 

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

Fakültemiz 1992 yılında kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi’nin ilk 7 fakültesinden biridir. İskenderun Teknik Üniversitesi’nin 2015 yılında kurulmasıyla, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Teknik Üniversite vizyonu doğrultusunda yeniden yapılandırılmıştır. İskenderun’un Merkezinde Ana Kampüse 5 dakika uzaklıkta olan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi yerleşim alanı içerisinde, ana binaya ek olarak, Araştırma Laboratuvarları Ek Binası, Tatlı Su ve Deniz Balıkları Araştırma ve Üretim ünitesi, Dekompresyon Ünitesi (Basınç Odası), Dalış Kulesi (Türkiye’de tek) yer almaktadır.

Fakültemizde sürdürülen Su Ürünleri Mühendisliği lisans programı Yüksek Öğretim Programları içerisinde denizi ve sudaki hayatı en kapsamlı ele alan programdır. Bu programda; Balık, kabuklu, yumuşakça, su bitkisi gibi sucul türlerin yetiştiriciliği, avlama ve gıda işleme teknolojileri konularında uygulamalı eğitimler verilmektedir.

 

KARŞILIKSIZ BURS İMKANI

Fakültemizi ilk 3 sırada kazanan öğrencilere eğitim süresi boyunca YÖK tarafından ve kazanan diğer öğrencilerimize de İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılıksız burs verilecektir.

 

DİNAMİK GENÇ VE BAŞARILI BİR AKADEMİK KADROYA SAHİBİZ

Fakültemiz Deniz Bilimleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği, Deniz Teknolojileri, Su Kaynakları Yönetimi ve Organiazyonu bölümlerinden oluşmakta, 4 yıl süren ve tek program halinde verilen bir lisans eğitimi sunmaktadır. Fakültemiz  ulusal ve uluslararası bilimsel çalışma ve projelere sahip, yeniliklere açık, deneyimli 13 profesör, 6 doçent, 8 yardımcı doçent, 4 araştırma görevlisi ve 1 uzman olmak üzere toplam 32 öğretim elemanından oluşan güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Öğrenci uygulamaları ve akademik araştırmaların yürütüldüğü Avlama, İşleme, Balık Hastalıkları, Deniz Bilimleri, yetiştiricilik, Genetik Laboratuvarlarına ilaveten İSTE RV1 İsimli Araştırma gemisi mevcuttur.

 

UYGULAMALI EĞİTİM

Uygulamalı eğitime önem veriyoruz. Araştırma laboratuvarlarının içinde bulunduğu ek binamız, Fakültemize ait Deniz ve İçsular araştırmalarının yapıldığı araştırma ve üretim istasyonu, Dekompresyon ünitesi (basınç odası), Dalış Kulesi (Türkiye' de tek) ve deniz araştırmalarımızda öğrenci uygulamalarımızda öğrenci uygulamalarımızda kullandığımız, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından fakültemize hibe edilen 27 metre uzunluğundaki İSTE RV1 isimli araştırma gemimiz bulunmaktadır.

 

 

Fakültemiz mezunları Su Ürünleri Mühendisi ünvanına sahip olurlar. Bu ünvanın yanısıra isteğe bağlı olarak sunulan ek eğitimleri aldıkları takdirde Kıyı kaptanı (Sınırlı vardiya zabiti ) ve Dalgıçlık (Balıkadam) sertifika ve ünvanlarına da sahip olurlar.

 

 

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ KİMDİR? NE İŞ YAPAR?

Sularda yaşayan bitki ve hayvanlardan,

 • besin olarak yararlanılabilecek olanların avlanması,
 • üretilmesi,
 • türlerinin iyileştirilmesi,
 • yetiştirilmesi ve depolanması,
 • deniz ve iç sulardaki üretim alanlarının belirlenmesi,
 • üretim tesislerinin planlanması,
 • projelendirilmesi ve yönetimi

      konularında çalışan kişidir.

 

 

başka bir tanımla;

 • Suyu ve kimyasını iyi bilen bir su kimyacısı dır
 • Sucul canlıları ve yapılarını iyi tanıyan bir hidrobiyolog tur
 • Doğaya ve doğal dengelere hakim bir ekolog tur
 • Sucul canlıların davranışlarını ve onlardan nasıl faydalanacağını bilen bir deniz teknolojist dir
 • Sucul ortamda yaşayan ekonomik değere sahip canlıları üretebilen bir üretici ve denizel tarım uzmanı dır
 • Yaratıcı tasarımlar ortaya koyan ve projelendirebilen bir proje mühendisi dir
 • Su ürünlerinin işlenmesi, depolanması, sunumu ve tüketimi konusuna hakim bir mikrobiyolog ve gıda uzmanı dır
 • Gemisini sevk ve idare edebilen, denizi iyi tanıyan bir kaptan dır
 • Su altı dünyasına hakim bir balıkadam dır

 

FARKLIYIZ ve KAPSAMLI BİR EĞİTİM PROGRAMI VERİYORUZ

Fakültemizde dört yıl süren ve tek program halinde verilen lisans düzeyinde bir eğitim-öğretim aşamasından sonra Su Ürünleri Mühendisi ünvanı ile mezunlar vermektedir. Fakültemizde diğer su ürünleri mühendisliği programlarından farklı olarak dalgıç (Balık Adam) ve Sınırlı Vardiya Zabiti (Kıyı Kaptanı) eğitimi isteğe bağlı olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde fakültemiz bünyesinde kurulan dalış merkezinde verilen aletli dalış eğitimi sonunda dalgıç ve üniversitemiz bünyesinde bulunan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi kapsamında verilen kurslar sayesinde Kıyı Kaptanı olma imkanı verilmektedir.

Fakültemizin misyon ve vizyonu doğrultusunda Su Ürünleri alanında bilgi ve beceri ile donanmış, dalgıç, ve sınırlı kaptanlık yapabilen, bunun yanında hızlı ve analitik düşünebilen ülkesi ve dünya için yararlı birer mühendis yetiştirme hedefindeyiz...