İş Dünyası İle Entegrasyon (İDE)

*İDE NEDİR ?

Lisans/Önlisans Öğrenim hayatının son döneminde öğrencilerin kendi vizyon ve amaçlarına uygun bir biçimde iş dünyasına entegre edilmesi ile başlayan ve bir öğrenim dönemi boyunca tam zamanlı çalışma esasına dayalı bir sistemdir.


*ENTEGRATÖR KİMDİR ?

Öğrenim hayatının son dönemini uygulamalı çalışmalar yapmak üzere tam zamanlı olarak iş dünyasında sahada geçirecek mühendis, uzman veya tekniker adayıdır.


*İSTE’liler İDE ile nasıl fark yaratmaktadır?

  • İDE bir staj programı değildir!

  • İDE tamamen öğrencinin isteğine bağlı olarak yürütülen bir sistemdir.

  • İSTE, Türkiye’nin ileri gelen sanayi kuruluşları ile protokoller yapmıştır

  • İDE programı boyunca öğrenciler, teorik olarak öğrendiği bilgileri pratiğe dönüştürmelerine fırsat bulurlar ve daha mezun olmadan yerleştikleri kurumda iş bulma imkanına sahip olabilirler.

  • 2016-2017 döneminde 89 kuruluş ile İDE İş birliği protokolü yapılmış olunup 99 öğrencimiz “ENTEGRATÖR” olmuştur.


*ENTEGRATÖR GÖRÜŞLERİ