Uluslararası Lagos - Orfoz Çalıştayı Düzenlendi
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Turan Başkanlığında 7-8 Ekim 2016 tarihlerinde "Uluslararası Lagos - Orfoz Çalıştayı" düzenlendi.

Türkiye'de ilk ve Avrupa'da ikincisinin gerçekleştirildiği "Uluslararası Lagos-Orfoz Çalıştayı" Bodrum Muğla'da yapıldı. Çalıştaya, İngiltere, Malta, Fransa, Yunanistan, Almanya, Mısır, İspanya'dan olmak üzere 7 ülkenin bilim adamları ile Türkiye'den 22 Üniversiteden bilim adamlarının yanısıra T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı üst düzey yöneticileri, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı, Türkiye Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı, Su Ürünleri Kooparatifleri Bölge Birlik Başkanları, Balıkçılar, Doğal Hayatı Koruma Derneği Temsilcileri (WWF), Büyük Şehir Belediye Temsilcileri ve konu ile ilgili dernek temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Çalıştay, "Türkiye Denizlerinde Kaya Balıkları (Ephinephelus Spp.) Türlerine Ait Populasyonların Genetik Yapılarının Belirlenmesi" isimli TÜBİTAK projesi kapsamında ve İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) çalışmaları bünyesinde gerçekleştirildi. Ülkemizde ve dünyada ekonomik değeri yüksek olan ve nesli tehdit altında olduğu uluslararası kuruluşlara da bildirilen lagos ve orfozun gelecekteki sürdürülebilirliği için gerekli stratejilerin geliştirilmesi, bilgilerin paylaşılması ve farkındalığın oluşturulması amacıyla düzenlendi.

Düzenlenen çalıştay ile ilgili bilgiler veren İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cemal Turan "Özellikle Ülkemiz için sosyo-ekonomik açıdan önemli olan bu türler Mitolojik olarak da kültürel anlamda da Akdeniz Bölgesinde mozaiklere resim edilecek kadar değerlidir. Çalıştayda birinci gün değişik ülkelerde şu ana kadar yapılan uygulamalar ve bilimsel bilimsel çalışmalar sunuldu ve tartışıldı, ikinci gün ise sunulan bilimsel verilerin ışığında lagos ve orfozun mevcut durumunun değerlendirme paneli yapıldı. Panelde özellikle 1 Eylül 2016'dan itibaren uygulanan yeni sirküler ile Türkiye Denizlerinde 4 yıl süreyle lagos ve orfozun avcılığının yasaklanması tartışıldı. Panelde bildirilen görüşler arasında, bir türün devamlılığının sağlanabilmesi için sadece av yasağı ile değil türün yaşadığı ekosisteme etki eden kirlilik, şehirleşme, turizm ve hatta tarımsal faaliyetlerinde göz önüne alınması gerektiği belirtildi. Ayrıca, denizin kıyısında yaşayan canlıların habitatlarını bozulması, kirlilik ve otellerin kıyılarda olması gibi durumlar tartışılarak sadece avcılığın yasaklanmasıyla bu türleri koruyamayacağımız bildirilmiştir. Bilimsel olarak bu türleri nasıl koruyabiliriz diye çalışılması gerekirken, avcılığın devamlılığının da sağlanmasının gerektiği ve yasakları yaparken balıkçıların sosyo-ekonomik durumlarının da göz ardı edilmemesi durumları konuştuk. Özet olarak panelde, Türkiye'de bu türler üzerine özellikle stok tespiti çalışmalarının Bakanlığın güdümlü projeleri ile yaptırılması ve Denizlerimizde mevcut koruma alanlarına ek olarak olası koruma alanlarının belirlenmesi görüşü hâkim oldu. Bu Çalıştayda alınan ve önümüzdeki günlerde yayınlanacak "Çalıştay Ortak Bildirisinin" Bakanlığın bundan sonra yapacağı düzenlemelere ışık tutacağı kanaatindeyiz. Ayrıca çalıştayda Uluslararası düzeyde Lagos ve Orfozu koruma Kampanyası başlaması ile ilgili görüş bildirilmiştir" açıklamaları ile gerçekleştirilen Uluslararası Lagos - Orfoz Çalıştayı hakkında bilgilendirmelerde bulundu."Uluslararası Lagos - Orfoz Çalıştayı Düzenlendi" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ