İSTE 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları

Yatay geçiş başvuru sonuçları aşağıda verilmiştir. Yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler, 31.01.2018-02.02.2018 tarihleri arasında İSTE Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya noter vekili aracılığıyla müracaat ederek kesin kayıt işlemini yapabileceklerdir.

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

 1. Öğrenci Belgesi (1 adet)
 2. Onaylı Not Durum Belgesi (1 adet)
 3. Onaylı Müfredat ve Ders İçerikleri (intibak için)
 4. Disiplin Cezası Almamış Olduğunuza İlişkin Belge (Başarı durumuna göre başvuranlar için)
 5. ÖSYS Sonuç Belgesi (1 adet)
 6. Kimlik Fotokopisi (1 adet)
 7. Vesikalık Fotoğraf (1 adet)
 8. Kayıtlı olduğunuz üniversiteye ait öğrenci kimlik kartınız (ilgili üniversiteye iletilmek üzere)
 9. Daha önce Ek madde 1 ile yatay geçiş yapmadığını gösterir belge (Ek Madde-1 ile başvuranlar için)

Açıklamalar

 1. Aşağıda yer alan kesin kayıt formu doldurularak istenilen belgeler ile kesin kayıt işlemi için teslim edilecektir.
 2. Merkezi Yerleştirme (Ek Madde-1) ile yatay geçiş başvurusu kabul edilip, muafiyet başvurusunda bulunmayacak öğrenciler, not durum belgesi ile müfredat ve ders içeriklerini teslim etmeyeceklerdir.
 3. Birden fazla bölümü/programı kazanan öğrenciler, bir bölüme/programa kesin kayıt yaptırabileceklerdir.
 4. Elektronik ortamda istenilen bilgilerde ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanlar başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir.

"Yatay Geçiş Başvuru Sonuçları" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Kesin Kayıt Formu" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ