2017 YILI ÖSYS SONUÇLARINA GÖRE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında ÖSYS sonuçlarına göre Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan adaylardan; 

 • İsteyen adaylar  14-18 Ağustos 2017 tarihleri arasında aşağıda kayıt için belirtilen belgeleri tamamlayarak İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Konferans Salonunda bulunan kayıt merkezine şahsen veya noter vekiliyle başvurmaları halinde kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

 • İsteyen adaylar https://www.turkiye.gov.tr web sitesi üzerinden 11-16 Ağustos 2017 tarihleri arasında elektronik kayıt (e-kayıt) yapabileceklerdir.  Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Not: Yukarıda belirtilen tarihlerde e-kayıt veya şahsen/noter vekili aracılığıyla kayıtlarını yapan öğrencilerin, 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında öğrenci işleri otomasyon sistemi üzerinden ders kaydı işlemi  yapmaları gerekmektedir.

 

E-KAYIT İŞLEMLERİ

Kayıt işlemlerini e-Devlet sistemi üzerinden yapacak öğrencilerimizin;

 

 • e-Devlet Şifresi olmayan öğrencilerimizin PTT Şubelerinden e-Devlet Şifrelerini temin etmesi gerekmektedir.

 

 • e-Devlet giriş yaptıktan sonra Üniversite e-Kayıt Kullanım Kılavuzunu inceleyerek kayıt işlemlerinizi tamamlayınız. 

 

Üniversite e-Kayıt Kullanım Kılavuzu: https://yoksis.yok.gov.tr/downloads/YOK-Kayit.pdf

 

 • Elektronik kayıt yapan öğrenciler, aşağıda belirtilen belgeleri okul açıldıktan (18 Eylül 2017 tarihi itibariyle) 15 gün içerisinde öğrenci işleri daire bakanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.(İskenderun MYO ve Dörtyol MYO öğrencileri ilgili okullardaki öğrenci işleri birimine teslim edeceklerdir.)

 

E-KAYIT YAPTIRILAMAYACAK PROGRAMLAR

 • Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi; Deniz Ulaştırma

İşletme Mühendisliği*

 

 • Sivil Havacılık Yüksekokulu; Havacılık Yönetimi*

 

 • Denizcilik Meslek Yüksekokulu; Su Altı Teknolojisi*

*ÖSYM kılavuzunun özel şartlarında yer alan belgeler ile aşağıda yer alan kayıt için gerekli belgeleri kayıt esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 

 • Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 

 • Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 29 Aralık 2017 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

 • İskenderun Teknik Üniversitesi’nin https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/no_query.aspx adresinden “Öğrenci Numara Sorgulama Sistemi” kullanılarak, T.C. Kimlik numaranızı sisteme girip, öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz (Öğrenim ücreti yatırmak için gerekli olacaktır.)

 

 • Kayıt için gerekli belgelerde yer alan Öğrenci Kayıt Bilgi Formu  https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden giriş yaparak doldurunuz.  (Kayıt için gelirken aşağıdaki evraklarla beraber, kayıt bürosundaki görevlilere teslim edilecektir.)

 

 • Önemli: Öğrenci Kayıt bilgi Formu  doldurmak e-kayıt yaptığınız anlamına gelmemektedir. 

 

 • Kayıtlarda II. öğretim öğrencilerinden harç alınmayacak olup 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında ders kayıtları için harçlarını yatıracaklardır.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı  diplomanın   aslı  ve fotokopisi   onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

 

2) Adayın ÖSYS sonuç belgesinin internet çıktısı.

 

3) Nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet)

 

4) 4,5 cm x 3 cm boyutunda fotoğraf (3 adet)

 

5) Öğrenci kayıt bilgi formu (https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/ogr_on_kayit_op.aspx adresinden doldurulan formun çıktısı)

 

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

 • Birinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak adaylar öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. Ancak başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olup, ikinci üniversite olarak Üniversitemiz birinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak adaylardan öğrenci katkı payı tahsil edilecektir.

 

 • Bakanlar Kurulu’nca “2017-2018 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar”ın henüz yayımlanmamış olması nedeniyle İkinci öğretim programlarına yerleşen adaylar öğrenim ücretlerini 11-15 Eylül 2017 tarihleri arasında bulundukları ilin Halk Bankası Şubelerinden İskenderun Teknik Üniversitesi öğrenci numarası ile ödeyebileceklerdir.

 

 • İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını belgelemeleri halinde öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

 

 • Üniversitemiz programlarına yerleşen engelli öğrenci adaylarımız, durumlarını sağlık raporu (engel oranını belirten) ile belgelemeleri halinde öğrenim ücretlerini engel oranı kadar indirimli ödeyeceklerdir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTE Merkez Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel: 0 326 613 56 00 – 617 82 75

E-mail: ogrenci@iste.edu.tr

 

MEVZUAT

İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine http://www.iste.edu.tr/files/77_files_1482651061.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.