En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır.
teknoversite
Beden Eğitimi ve Spor