Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Tanıtım

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğümüz Erasmus+,Mevlana ve Farabi Değişim Programları kapsamında, Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketlilik faaliyetlerini yürütmektedir. Koordinatörlüğümüz bünyesinde bir kurum koordinatörü ve bir uzman personel görev yapmaktadır. Kurum adına Değişim Programlarını yürütme yetkisi  Kurum Koordinatöründedir.

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu düzeyinde her bölümün kendi Erasmus/Mevlana/Farabi Koordinatörleri, giden ve gelen değişim öğrencilerinin akademik anlamdaki (danışmanlık-ders seçimleri-ekle/sil-akademik tanınma vb.) işlemleriyle ilgilenir ve öğrencilere destek olurlar.

Koordinatörler ayrıca Üniversite adına, Erasmus+/Mevlana/Farabi Değişim Programları kapsamında kurumlararası anlaşmalar yapılması için Yurtiçi veya Yurtdışındaki kurumlarla iletişim kurar ve böylece Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğüne destek verirler. Yapılan kurumlararası anlaşmalar ilgili birimin resmi web sayfasından duyurulmaktadır.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü; Erasmus , Farabi, Mevlana Ofislerinden oluşmaktadır. Her bir ofise ait iletişim kurulabilecek e-posta adresleri aşağıdaki gibidir:

 

 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü: intoffice@iste.edu.tr

 Erasmus Ofisi: erasmus@iste.edu.tr

 Farabi Ofisi: farabi@iste.edu.tr

 Mevlana Ofisi: mevlana@iste.edu.tr

 

 

 

International Office is responsible for all student and staff exchange programmes. In this Office, there is a coordinator and a full time administrative staff, who is an expert on international exchange programmes. Erasmus Coordinator of the university is responsible for Erasmus programs.

At the faculty level, each department has an Erasmus Coordinator, who is an academic staff, who is responsible for ensuring full recognition for satisfactorily completed activities of study mobility and traineeships.

Departments' Erasmus Coordinators are also responsible for contacting with other instutions for inter-institutional agreements and paper work is handled by the administrative staff.

Inter-institutional agreements will be announced in the international office's web site. Email addresses are available for each office:

International Office : intoffice@iste.edu.tr

Erasmus Office : erasmus@iste.edu.tr

Farabi Office : farabi@iste.edu.tr

Mevlana Office : mevlana@iste.edu.tr