Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Tanıtım

Misyon 
Bilgi üretmek, bilgiyi teknolojiye dönüştürmek, teknolojiyi toplum yararına sunmak, nitelikli eğitim/öğretim, araştırma ve sosyal faaliyetler yoluyla, ülkenin kültürel ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak ve bunları gerçekleştirebilecek mezunları yetiştirmektir.

Vizyon     
Dörtlü sarmal modeli: ‘’üniversite-sanayi-kamu-toplum’’ bütünleşmesini sağlayarak öğrencilerin aktif katılımı ile ‘’teknoversite’’olarak adlandırılan yeni bir üniversite yaklaşımı oluşturmak, olgunlaştırmak ve bu modeli örnek bir ekonomik ve toplumsal kalkınma fırsatı olarak sunmaktır.

Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İskenderun Teknik Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46’ncı ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 32’nci maddesi ile 03.02.1984 tarih ve 18311 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; öğrencilerimizin beden ve ruh sağlıklarını korumak ve topluma yararlı bireyler haline getirmek amacıyla ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle değerlendirebilmek ve geliştirebilmek amacıyla gerekli alt yapıyı hazırlamak, sunulan hizmetlerle öğrencilerimizin, personelimizin ve hizmet alanlarımızın memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.

Buna göre;

*Personel ve öğrencilerimizin ilgi alanlarına göre kültür ve spor alanlarında çalışmalar ve gösteriler düzenlenmesi,

*Öğrencilere burs ve kredi, beslenme ve boş zamanlarını değerlendirme alanlarında yardımcı olacak hizmetlerde bulunulması,
 
*Psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri yapılması, öğrencilerin kişisel ve ailevi sorunlarını çözümlemeye çalışılması,

*Hizmet alanına giren alanlarda araştırma ve uygulamalar yapmak veya yaptırmak, gerekli gördüğü çalışmaları yayınlamak.
*Öğrenciler ile personelin beslenme hizmetlerinin karşılanması,

*Personel ve öğrencilere yönelik geziler düzenlenmesi ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması işlemlerini yürütmek.

*Bütün bu hizmetlerin görülmesi için gerekli olan yerlerde yemekhaneleri açar, toplantı, sinema ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlar, bu ve benzeri diğer tesisleri kurar, kiralar, işletir veya işlettirir. Bu amaca yönelik olarak üniversitenin diğer birimleri ve üniversite dışındaki kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.

*Başkanlığımızın görev alanı içerisine giren konularla ilgili üniversitemiz öğrencileri ile ilgili satın alma ve iş-işlemlerini yürütmek.

*Üniversitemizde engellilere yönelik fiziki anlamda gerekli düzenlemeler (rampalar, engelli tuvaletleri, asansörler, engelli otoparkları gibi) yapılmasını sağlamak.