Mimarlık Fakültesi

Yönetim

ADI SOYADI GÖREVİ
SEFA AYHAN DEMİRHAN Dekan Vekili