Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Yönetim

Adı Soyadı Görevi
MEHMET EYYUPHAN YAKINCI Dekan Vekili
ABDULLAH ÖZKAN Dekan Yardımcısı
TOLGA DEPCİ Dekan Yardımcısı