İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Yönetim

ADI SOYADI GÖREVİ
TÜRKAY DERELİ Dekan Vekili