İskenderun Meslek Yüksekokulu

Tanıtım


                                                  

                            TANITIM VİDEOSU                   2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirilenler listesi

 

Misyonumuz:

İskenderun Meslek Yüksekokulunun misyonu; gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu uluslar arası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, sürekli araştıran sorgulayan, çözümleyici,üstün nitelikli bilim ve teknolojiyi kullanan yapacağı işin bilincinde olan, ve bunu ülkesinin menfaati için kullanan ara teknik ve meslek elemanı yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamı sağlamaktır.

Vizyonumuz:

Bu misyona ulaşabilmek için devamlı değişen ve yenilenen dünya koşullarına ve teknolojisine uyum sağlayabilecek, zamanın gereksinimlerini algılayan bölgesel ve milli sorunlara sahip çıkacak bilinçli öğrenciler yetiştirmektir. İlimiz ve İlçemiz başta olmak üzere okul sanayi işbirliğini geliştirmek teknolojik gelişmeleri izlemek çevredeki sanayi kuruluşlarını gücünü arttıracak nitelikli eğitim hizmetleri vermektir.Bunun içinde eğitim-öğretim kalitesini çağımızın ihtiyaçlarına göre düzenlemek, geliştirmek bilgi ve becerileri yüksek uluslararası seviyede elemanlar yetiştirmektir.

İskenderun Meslek Yüksekokulu 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan Yaygın Yüksek Öğretim Kurumu (YAY-KUR) na bağlı bir birim olarak öğretime başlamıştır. 1981 de çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile tüm yükseköğretim kurumları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) çatısı altında toplanmış, Meslek Yüksekokulları da üniversitelere bağlanmıştır.

Türk yükseköğretim sistemi 1982 yılı itibarıyla yirmiyedi üniversite ile bunlara bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar ve yüksekokullarından oluşan birleşik bir yapıya dönüştürülmüştür. Bu meyanda, YAYKUR un işlevleri Anadolu Üniversitesi ne devredilerek uzaktan öğretimin ülkemizde yaygınlaşması hızlandırılmıştır. Bu değişim sürecinde İskenderun Meslek Yüksekokulu 1982 de Çukurova Üniversitesine bağlanmıştır. 1984 te Dünya Bankası  Yüksek Öğretim Kurulu nun ortaklaşa yürüttüğü, Mevcut Meslek Yüksekokullarını Geliştirme Projesi (1.Endüstriyel Eğitim Projesi) kapsamında ülkemizdeki 8 pilot okuldan biri olarak seçilmiştir. 1985 yılından itibaren bu proje kapsamında öğretim elemanları İngiltere ve Amerika da mesleki eğitim almışlardır. 1987 de atölye ve laboratuarlarda kullanılacak olan malzemeler gelmeye başlamış ve 1989 da proje tamamlanmıştır. Aynı yıl mevcut bina yeterli olmadığından kampüs yerinin keşfi yapılarak bugün Tepe kampüs olarak anılan bir yüksekokul kampusu oluşturulmuştur.

İskenderun Meslek Yüksekokulu, 11.07.1992 tarihli 3837 sayılı kanunla Çukurova Üniversitesi nden ayrılarak 01.01.1993 tarihinde Mustafa Kemal Üniversitesi nin bir birimi olmuştur.

İskenderun Meslek Yüksekokulu,31.03.2015 tarihli 6640 sayılı kanunla Mustafa Kemal Üniversitesinden ayrılarak 23 nisan 2015 tarihinde yeni kurulan İskenderun Teknik Üniversitesi ‘ nin birimi olmuştur.

Yüksekokulumuz 13 Bölüm, 20 Birinci Örgün, 8 İkinci Örgün programıyla eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. İskenderun Meslek Yüksekokulu içinde bulunduğu Tepe Kampusu, Hatay ın İskenderun ilçesi ile Belen ilçesi arasında, Merkez ilçe Antakya yolu üzerindedir.

ONLINE   Yatay Geçiş ve Muafiyet Başvurusu için tıklayınız.
 

"2017 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirilenler listesi" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ