İSTE Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne Yerleşecek Tüm Öğrencilere Burs!

 
  • 2017 Yılı Üniversite tercihlerinde, Üniversitemiz İskenderun Merkez Kampüsü’ndeki Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’nü tercih edip, yerleşen ve kayıt yaptıran tüm öğrencilere 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 9 ay süreyle aylık 400 TL burs verilecektir.

  • 2017 Yılı Üniversite tercihlerinde, ilk üç tercihinde; Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ’nü tercih edip, yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler arasında en yüksek puanı olan üç öğrenciye İTSO (İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası) tarafından, ayrıca, bölüme yerleşecek diğer öğrencilere (tercih sıralarına bakılmaksızın) ise ismi bilahare açıklanacak İskenderun’da demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluşu tarafından olmak üzere; 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 9 ay süreyle 400 TL burs verilecektir.

  • Burs verilecek öğrenciler, yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra ve öğrenci kayıt işlemi sonrası ÖSYM ile İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alınacak resmi verilere göre belirlenecektir.

  • Daha önce bir üniversiteden lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler (Açıköğretim Fakülteleri ve üniversitelerin ön lisans diploması veren bölüm mezunları hariç) diğer kriterleri sağlasalar bile burstan faydalanamazlar.

  • Ücretli olarak bir işte çalışmakta olanlar, diğer kriterleri sağlasalar bile, İTSO tarafından sağlanan bu burstan yararlanamazlar.

  • Burslu öğrencinin 1.nci dönem sonunda, dönem not ortalaması 4 üzerinden 2,25 ve üzerinde olmalıdır. Dönem not ortalaması 4.00 üzerinden 2,25’in altında olan öğrencinin bursu ikinci dönem için kesilir.

  • Burs verilecek öğrenciler ile ayrıca ikili sözleşme yapılarak öğrenci velisine ve bursu veren kuruluşlara bilgi verilecektir.

  • İskenderun Teknik Üniversitesi’nin (İSTE) farklı kurum ve kuruluşlarla yapmış/yapacak olduğu protokoller kapsamında verilen burslar için geçerli olmak üzere; yukarıda mevzubahis edilen bölümlerin öğrencilerine farklı kuruluşlar tarafından burs verildiği takdirde, hangi bursların hangi öğrencilere verileceğine, İSTE’de burslar için oluşturulan ilgili komisyonlar karar verecektir. İlgili öğrenciler bu burslardan yalnızca birinden yararlanabilecektir.