İSTE 2018 Yılı Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı İle 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans ve Lisans Düzeyinde Uluslararası Öğrenci Alım İlanı

Uluslararası öğrenci alacak programlar, kontenjanlar, adaylarda aranan nitelikler, diğer koşullar, istenen belgeler ile ilan süreçlerine ilişkin takvim aşağıda belirtilmiştir.

Adayların, lise son sınıfta ya da mezun durumunda olanlardan;

Yabancı uyruklu olanların,

Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birlikteliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurtdışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin/bu durumdaki çift uyrukluların,

Aşağıdaki maddelerden:

01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin-lise- son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin-lise- tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

KKTC uyruklu olup, KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini-lise- tamamlayan GCE AL (The General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

başvuruları kabul edilir.

 

ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN KABUL EDİLEN SINAVLAR

Uluslararası adayların önlisans ve lisans programlarımızı tercih edebilmesi için kabul edilen sınavlar ve bu sınavlara ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

1. Scholastic Aptitude Test (SAT); Mathematics puanı en az 300 puana sahip olan adaylar Meslek Yüksekokulları ile Konservatuvara bağlı programlarımızı, en az 400 puana sahip olan adaylar Yüksekokullara bağlı programlarımızı, en az 500 puana sahip olan adaylar Fakültelere bağlı programlarımızı tercih edebilir. Bu sınavın geçerlilik süresi iki (2) yıldır.

 

2. İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavı’ndan (İÜYÖS)  en az 30 puana sahip olan adaylar Meslek Yüksekokulları ile Konservatuvara bağlı programlarımızı, en az 40 puana sahip olan adaylar Yüksekokullara bağlı programlarımızı, en az 50 puana sahip olan adaylar da Fakültelere bağlı programlarımızı tercih edebilir. Bu sınavın geçerlilik süresi bir (1) yıldır.

İÜYÖS 2018 Başvuru Tarihleri: 4 Aralık 2017 Pazartesi-23 Mart 2018 Cuma saat 17:00 (TSİ)

İÜYÖS 2018 Sınav Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi saat 15:00 (TSİ)

İÜYÖS hakkında http://yos.istanbul.edu.tr/ adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

 

3. Üniversitemizin yapmış olduğu Uluslararası Öğrenci Seçme Sınavı’ndan (İSTE-UÖS) en az 40 puana sahip olan adaylar Meslek Yüksekokulları ile Konservatuvara bağlı programlarımızı, en az 50 puana sahip olan adaylar Yüksekokullara bağlı programlarımızı, en az 60 puana sahip olan adaylar da Fakültelere bağlı programlarımızı tercih edebilir. Bu sınavın geçerlilik süresi bir (1) yıldır.

İSTE-UÖS 2018’e başvuracak adaylar, 100 TL başvuru ücretini Halkbank İskenderun 5 Temmuz Şubesi TR090001200146800006000001 numaralı hesabına ödemesi gereklidir. Ödemenin yapıldığına ilişkin belgede; sınava girecek kişinin adı ve soyadı, yabancı kimlik numarası veya pasaport numarası birlikte “İSTE-UÖS 2018 sınav ücreti” ifadesi yer almalıdır.

 

İSTE-UÖS 2018 Başvuru Şekli: https://obs.iste.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx adresinden çevrimiçi(online) alınacaktır.

 

Çevrimiçi Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler

 1. Pasaport Fotokopisi veya Kimlik Fotokopisi (pdf formatında olmalıdır.)
 2. Lise Denklik Belgesi (pdf formatında olmalıdır.)
 3. Başvuru Ücretinin Ödendiğine İlişkin Banka Dekontu (pdf formatında olmalıdır.)
 4. Vesikalık Fotoğraf (jpeg formatında olmalıdır.)

 

Çevrimiçi Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar

 • Adayların, çevrimiçi başvuru sistemi için kullandıkları e-mail adreslerine Üniversitemizden gönderilen e-postaları kontrol etmeleri, mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem taşımaktadır.
 • Elektronik ortamda istenilen bilgilerde ve kayıt esnasında istenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar, tahrifat yapanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımayanlar sınavda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmayacak olup, bu şekilde aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olan öğrencilerin de kaydı silinecektir.

 

İSTE-UÖS 2018 Başvuru Tarihleri: 16 Nisan 2018 Pazartesi günü başlayıp, 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 17:00’da sona erecektir.

İSTE-UÖS 2018 Sınav Tarihi ve Yeri: 17 Mayıs 2018 Perşembe 13:30’da İSTE Makine Mühendisliği Bölümü A Blok 1. Kat Yeşil Amfi 1 ve 2 numaralı Derslikler

İSTE-UÖS 2018 Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi: 01.06.2018 Cuma Saat 15:00

İSTE-UÖS 2018 Sınav Sonucuna İtiraz Tarihleri:  04-06 Haziran 2018 tarihlerinde şahsen veya noter vekili aracılığıyla İSTE-UÖS komisyonuna dilekçe ile başvurulur.

İSTE-UÖS 2018 Nihai Sınav Sonuçları Açıklanma Tarihi: 08.06.2018 saat 15:00

 

TERCİH İŞLEMLERİ

Üniversitemizin kabul ettiği sınavların birinden öğrenci alan programlarımıza başvuru yapmak için gerekli puanı alan adaylar, en fazla on (10) tercih yapma hakkına sahiptir. Tercihler için adaylar, 18-22.06.2018 tarihlerinde şahsen veya noter vekili aracılığıyla İSTE Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvuruda bulur.

Yerleştirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 26.06.2018 Salı saat 11:00

e-posta İle Kabul Yazılarının Gönderilmesi: 27-29.06.2018

Kayda Geleceklerin e-posta ile Son Beyan Tarihi: 04.07.2018

Kayda Geleceğini Beyan Eden Adaylara Kabul Mektuplarının Gönderilmesi: 05-06.07.2018

 

KESİN KAYITLAR

Kesin Kayıt Tarihleri: 23-26.07.2018

Açık Kalan Kontenjanların İlan Tarihi: 27.07.2018 Cuma saat 15:00

Açık Kalan Kontenjanların Başvuru Tarihleri: 30-31.07.2018

Açık Kalan Kontenjanların Başvuru Sonuçları: 01.08.2018 Çarşamba saat 15:00

Açık Kalan Kontenjanların Kesin Kayıtlarının Yapılması: 02-03.08.2018

 

Kesin Kayıt İçin İstenilen Belgeler

 1. Eğitim dili Türkçe veya Türkçe-İngilizce olan bölümler için TÖMER’in veya Yunus Emre Enstitüsü’nün ilgili sınavlarından en az (Türkçe) B2 dil düzeyine ulaştığını gösteren belgenin aslı (varsa),
 2. Lise diplomasının bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 3. Lise diplomasının ülkemizdeki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından ya da bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliğinden alınacak “Denklik Belgesi’nin aslı,
 4. Not Durum Belgesinin (Transkript) bulunduğu ülkedeki T.C. Temsilciliği tarafından onaylanmış tercümesi ve aslı,
 5. Pasaportun fotokopisi ve incelendikten sonra iade edilmek üzere aslı,
 6. Öğrenim Vizesi,
 7. 4 adet 4,5x6,0 ebadında fotoğraf (fotoğraflar son 6 ay içinde çekilmiş, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalı),

 

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

Bilindiği üzere, yükseköğrenim ücretleri her Eğitim-Öğretim yılının başında Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Uluslararası öğrencilerimizin öğrenim ücreti; T.C. vatandaşlarımızdan I. örgün programlarımız için alınan öğrenim ücretinin 3 katı, II. örgün programlarımız için alınan öğrenim ücretinin 1.9 katı olarak belirlenmiştir.

 

MEVZUAT

Üniversitemizin Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi’ne http://www.iste.edu.tr/oidb/yonetmelik-ve-yonergeler adresinden ulaşabilirsiniz.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTE Merkez Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel. No. : 0326 617 82 75  – 613 56 00 – 613 70 80 – 617 82 76 Dahili: 1306

E-Mail: oidb@iste.edu.tr


"Uluslararası Öğrenci Alınacak Programlar, Kontenjanlar ve Özel Şartlar " isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ