2017 Yılı DGS Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

Bizi İSTE'yen ve Tercih Eden Sevgili Öğrencilerimiz, Teknoversite'ye Hoş Geldiniz.

 

         Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar; 

  • 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında aşağıda verilen kayıt için gerekli belgeleri tamamlayarak İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen veya noter vekili aracılığı ile başvurmaları halinde kayıtlarını yapabileceklerdir.

 

  • Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

 

  • Aynı anda örgün iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde Üniversitemize kayıt yaptıramazlar.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ve fotokopisi veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

 

2) Adayın önlisans diplomanın aslı ve fotokopisi veya onaylı örneği

 

3) Adayın DGS sonuç belgesinin internet çıktısı.

 

4) Nüfus cüzdan fotokopisi (1 adet)

 

5) 4,5 cm x 3 cm boyutunda fotoğraf (3 adet)

 

6) Önlisans transkripti ve ders içerikleri (muafiyet için)

 

7) Adli Sicil Belgesi*

 

8) Tam Teşekküllü Hastaneden Alınacak Sağlık Kurulu Raporu*

 

* Sadece Sivil Havacılık Yüksekokuluna yerleşen öğrenciler diğer belgelerin dışında bu belgeleri getirecektir. Adayların; temin edeceği bu belgeler, ÖSYM’nin 2017 Yılı DGS Klavuz ve Başvuru bilgilerinde yer alan koşullara uygun olmalıdır.

 

KATKI PAYI / ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

 

  • Birinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak adaylar öğrenci katkı payı ödemeyeceklerdir. Ancak başka bir yükseköğretim programına kayıtlı olup, ikinci üniversite olarak Üniversitemiz birinci öğretim programlarına kayıt yaptıracak adaylardan öğrenci katkı payı tahsil edilecektir.

 

  • Kesin kayıt yaptırıp öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler, bu ücreti Halk Bankası Şubelerinden Üniversitemiz öğrenci numarası ile 04-10 Ekim 2017 tarihleri arasında ödeyebileceklerdir.

 

  • İkinci öğretim programlarına yerleşen şehit veya gazi yakınları (kendisi, eş ve çocukları) durumlarını belgelemeleri halinde öğrenim ücreti ödemeyeceklerdir.

 

  • Üniversitemiz programlarına yerleşen engelli öğrenci adaylarımız, durumlarını sağlık raporu (engel oranını belirten) ile belgelemeleri halinde öğrenim ücretlerini engel oranı kadar indirimli ödeyeceklerdir.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTE Merkez Kampüs Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Tel: 0 326 613 56 00 – 617 82 75

E-mail: ogrenci@iste.edu.tr

 

MEVZUAT

İskenderun Teknik Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine http://www.iste.edu.tr/files/77_files_1482651061.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.