Genel Öğrenci Akademik Kampüs

Sürekli İşçi Kadrolarına Geçirilmek Üzere Yapılan Yazılı ve Sözlü Sınav Sonuçları

04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen ve sürekli işçi kadrolarına geçirilmek üzere başvuruda bulunanlar arasında sınava girmeye hak kazanan özel güvenlik personeli ile temizlik personeli; 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” İle 01 Ocak 2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve  Geçici  24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar"ın 14/1.maddesi gereğince yazılı ve sözlü sınava tabi tutulmuş olup, sınav sonuçları ekteki listelerde isimlerinin karşılarında belirtilmiştir.


"Özel Güvenlik Personeli Sınav Sonuçları" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ

"Temizlik Personeli Sınav Sonuçları" isimli dosyayı indirmek için TIKLAYINIZ