Genel Öğrenci Akademik Kampüs

İSTE-SEM Yaparım!

İSTESEM yaparım diyenler için İSTE-SEM (İskenderun Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) kuruldu.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170823.htm