Genel Öğrenci Akademik Kampüs

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Katkı Payı Ücretleri
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. öğrencilerinin dikkatine:

Üniversitemiz 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde ders kaydı yaptıracak öğrencilerimizden(ikinci öğretim) alınacak katkı payları hususunda çeşitli iletişim kanalları üzerinden üniversitemize ulaştırılan şikayet ve temenniler neticesinde açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur.

25 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2015/8040 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı "2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"'ın ekindeki II Sayılı Cetvel (B)'de Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. IV. grupta sayıldığından, söz konusu cetvelde belirlenen tutarlar üzerinden katkı payı tahsilatı yapılmaktadır.

Öğrencilerimize ilanen duyurulur.