Denizcilik Meslek Yüksekokulu

Tanıtım

 

Üç tarafı denizlerle çevrili Ülkemiz, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan coğrafi konumu, gelişmekte olan ekonomilere yakınlığı, sahip olduğu bilgi birikimi, gittikçe gelişen ulaşım altyapısı ve filosu, büyüyen ekonomisi ve artan dış ticaret hacmi ile uluslararası lojistik merkez olma yolunda ilerlemektedir. 

“Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projeksiyonunda, ihracatta 500 milyar dolar seviyelerine ulaşılması, GSYH açısından Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girilmesi hedeflenmektedir. Bu projeksiyonda stratejik lokomotif sektörler; Otomotiv, Lojistik, Ulaşım olarak sayılmaktadır. Tüm sektörlerde üretim ve ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi, lojistik altyapısının, doğru, verimli, yenilikçi bir şekilde planlanması ve yönetilmesi ile mümkün olabilecektir. Bu alanlarda istenilen hedeflere ulaşılabilmesi içi planlama ve çalışmalar yürütülmektedir. Bu planların ve altyapının önemli bir parçası da yetişmiş insan gücüdür. 

Türkiye’nin 2023 vizyonu çerçevesinde sayılan 100 projeden biri olan Büyük Tünel Projeleri arasında geçen, Amanos Dağları’nın Doğu’sunda bulunan sanayi bölgelerini İskenderun Limanı’na bağlayan Hassa Tüneli Projesi, İskenderun Limanı’nın özelleştirilmesi ile modernleşip kapasitesinin artırılması, İskenderun Körfezi’ndeki diğer liman yatırımlarıyla sanayi ve enerji tesisi yatırımları İskenderun’un önemini Ülkemiz için daha da artırmaktadır. Sayılan bu yatırımlar neticesinde yakın gelecekte nitelikli insan gücüne olan ihtiyaç da artacaktır.

1996 yılında kurulan Denizcilik Meslek Yüksekokulu sahip olduğu güçlü altyapısı ile Deniz Liman İşletmeciliği, Lojistik ve Sualtı Teknolojisi programlarında yetişmiş nitelikli Önlisans eğitimi vermektedir. Yüksekokulumuzda benzer diğer Yükseköğretim Kurumlarından farklı olarak İş Dünyası ile Entegrasyon (İDE) Programı uygulanmaktadır. Bu programda başarılı ve isteyen öğrenciler son yarıyıl boyunca ilgili sektörlerde çalışarak iş dünyasına entegre olmakta ve iş bulma imkânlarını artırmaktadırlar.

Hedefimiz bizi tercih eden öğrencilere bilgi ve tecrübe açısından donanımlı bir eğitim vermek, öncelikle hızla gelişen bölgemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaktır.

Prof. Dr. Sefa Ayhan DEMİRHAN

 

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

DENİZ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ

Limanlara giren ve çıkan yüklerin gümrük işlemlerinin yapılması, deniz ve liman işletmelerindeki nakil, muhafaza, yönlendirme, yönetim işlerinde sahada veya ofiste personel veya yönetici olarak çalışacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir bölümüdür.

 

LOJİSTİK

Uluslararası ve ulusal pazarda faaliyet gösteren firmaların farklı alanlardaki üretim, satış, satın alım, depolama, ambalajlama, gümrükleme, malzeme yönetimi, paketleme, stok kontrolü, sipariş yönetimi müşteri ilişkileri ve taşımacılık işlerinde yöneticilerle birlikte çalışarak iş kültürüne ve gerekli teknik bilgiye sahip iletişim becerileri yüksek bir uzman olarak yetiştirmek üzerine açılmış bir programdır.

 


SUALTI TEKNOLOJİSİ

Bu program Ülkemizde 5 Yükseköğretim Kurumunda bulunmaktadır. Meslek Yüksekokulları arasında en güçlü altyapı İSTE Denizcilik Meslek Yüksekokulunda bulunmaktadır. Dalgıçlık Eğitimleri Türkiye’de sadece Meslek Yüksekokulumuzda bulunan Dalış Kulesinde verilmektedir. Yüzme ve temel dalgıçlık eğitimleri ise Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan işbirliği ile okuluma komşu olan Vali Zeki Şanal Kapalı Yüzme Havuzunda verilmektedir. Denizcilik ve İleri Dalış Eğitimleri son yarıyılda Üniversitemizin sahip olduğu 27,5 m boyundaki RV İSTE I Araştırma Gemisi ile 1 hafta süreyle denizde kalarak (7/24 esaslı) yapılmaktadır. Basınç Odası Operatörlüğü Eğitimleri de yine sadece iki yüksekokulda bulunan Basınç Odasında verilmektedir. Dalış eğitimlerinin bir bölümü Üniversitemizin sahip olduğu İSTE II Araştırma ve Uygulama Botu ile yapılmaktadır.

 

ALTYAPI İMKANLARI